تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو

راهنمای کامل فارسی تنظیمات ساعت های سیتیزن CITIZEN اکودرایو (دسته بندی شده بر اساس شماره کالیبر)

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو | CITIZEN ECO-DRIVE

                                                                                     

چگونه راهنمای تنظیمات ساعت سیتی زن خود را پیدا کنید؟

برای پیدا کردن راهنمای تنظیمات ساعت سیتیزن شماره درج شده پشت درب ساعت شما اعدادی 10 تا 11 رقمی هستند که با استفاده از 4 کارکتر اول میتوانید به راحتی تنظیمات مورد نظر را پیدا کنید.

تصاویر برای توضیح ممکن است در ساعت شما متفاوت باشد و شماره پشت درب ساعت شما در جای دیگر مهر شده باشد.

                           

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.J250

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.J280

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.F100

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.F900

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.H800

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.H820

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.H909

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.H950

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.E660

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.U680

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.H800-H804

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.H990

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.B877

تنظیم ساعت های سیتیزن اکودرایو با کالیبر Cal.E870

گالری تایم ویژن نمایندگی فروش ساعت سیتیزن اصل در ایران

برای داشتن راهنمای تنظیم کامل به زبان انگلیسی و همچنین بقیه کالیبرها به سایت زیر مراجعه نمائید

https://www.citizenwatch-global.com/support/index.html

منبع :citizen watch
ارسال نظر